Persones emprenedores >> Tria la teua forma jurídica / Tràmits

Les diverses possibilitats

Una de les primeres decisions amb què s'ha d'enfrontar un emprenedor és la de la forma jurídica que adoptarà el seu futur negoci. De vegades les pròpies característiques del projecte no permetran l'elecció entre les diverses opcions, però en altres si que existirà possibilitat d'elecció.

A continuació posem a la teua disposició una sèrie de documents sobre les característiques bàsiques, els tràmits de constitució, els impostos aplicables, el règim de Social...de les formes jurídiques més habituals a l'hora de constituir una empresa.

Empresa individual (autònomo/a) DOSSIER TRÀMITS
Societat civil DOSSIER  TRÀMITS
Societat Limitada DOSSIER TRÀMITS
Societat Limitada Unipersonal DOSSIER TRÀMITS
Societat Limitada Nova Empresa DOSSIER TRÀMITS
Societat Anònima DOSSIER TRÀMITS
Societat Limitada Laboral DOSSIER TRÀMITS
Societat Anònima Laboral DOSSIER TRÀMITS
Societat Professional DOSSIER TRÀMITS
Comunitat de Béns (1) DOSSIER TRÀMITS
Cooperativa de Treball Associat DOSSIER TRÁMITS

(1) Des de l'1 de gener de 2016, l'AEAT no "veu amb bons ulls" la constitució de CB amb objecte mercantil.

Altres formes jurídiques (Llei 14/2013 de suport a les persones emprenedores)