Persones emprenedores >> Legislació i normativa per a persones emprenedores

Legislació Societària Bàsica

A continuació mostrem una llista amb enllaços a les disposicions normatives de major rellevància a l'hora de crear una empresa.