Demandants d'ocupació >> Ferramentes per a la recerca

L'anunci

Les ofertes d’ocupació més atractives florixen tant en les pàgines dels diaris, revistes, com en la Xarxa, facilitant día a día el procés de búsqueda de feina.

Saber llegir l’anunci és la primera aproximació al seu futur. Analizem-ho minuciosament.

El primer contacte amb l’anunci, la raó per la que atrau la teua atenció és, en primer lloc, el nom de la plaça escrita en ell; i inmediatament, el contingut d’aquest. Les empreses cuiden el disseny de l’anunci per a que s’articule l’anàlisi que faces d’ell, com part d’una estrategia de empresa exitosa. Ja han aconseguit que el llisques.

Anem a analitzar l’anunci per parts per a poder traure-li el major suc posible, encara que en realitat un anunci ha de tractar-se com les peces d’un trencaclosques: fins que no hi estàn totes les seues parts unides, no hi es veu el seu efecte.

Comencem per aïllar els tres grans tipus d’informació disponible a la majoria dels anuncis:

  • L’empresa.
  • La descripció de la plaça.
  • El perfil buscat.
  • Què oferixen?

Pots aprendre molt sobre l'empresa emprant la descripció de la mateixa que a voltes precedixca a l’anunci, així com la informació referent al entorn inmediat de la plaça, que a sovint està integrada a l’anunci.

Pel que fa a la descripció de la plaça i al perfil buscat, estàn minuciosament i adequadament detallats al text de la oferta i destacats. Fixa’t en el to de l’anunci; si el text es molt precís en certs punts esencials, amb expressions del tipus “imprescindible” o “s’exigeix”, la seua carència en la teua carrera profesional serà difícil d’argumentar, mentre que si notes un to vague a la expressió dels terms, val la pena temptar la sort. Tu mateix deuràs valorar si creus que et va a ser posible convèncer al seleccionador.

Normalment, on l’anunci pot resultar més vague és a la part de ‘qué s’oferix’, açò es deu a que, en moltes ocasions, les empreses fan una valoració inicial del salari que van a oferir, deixant una porta oberta a la negociació a la espera del tipus de candidats que hi responen. Deixar un marge inicial potser una opció de la empresa per optimitzar la selecció ajustant necessitats i previsions, encara que repercutisca en la claritat de l’anunci.

Com veus, una lectura detallada de l’anunci et permet verificar a priori si aquest s’ajusta als teus interessos. Açò t’hi ajudarà a la optimització de la teua búsqueda.