Xarxa ADL >> Com participar?

Com participar?

TRÀMITS RELACIONATS AMB LA XARXA ADL DISPONIBLES A LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA:

Des de la seu electrònica de la Diputació, a l'apartat "Desenvolupament Rural", pot accedir-se als tràmits relacionats amb la Xarxa ADL (adhesió a la xarxa, comunicació de nova persona usuària, petició d'activació d'aplicació per a la confecció de plans de viabilitat i petició d'activació de l'aplicació per a gestió d'ofertes i demandes d'ocupació, seguint les instruccions que es recullen a continuació.

Per a més informació pot enviar correu a sdl@dival.es
 

carpeta-ayto

 

 

 

 

 

 

-Adhesió a la Xarxa ADL: Els tràmits a seguir per a l'adhesió al projecte per part de les entitats que compten amb ADL són:

  • Descarregar el document d'adhesió a la xarxa ADL punxant aquí, i personalitzar-lo amb les dades de la vostra entitat
  • Aprovar-lo oficialment a la vostra entitat (acord plenari o resolució/decret del qual caldrà donar compte al Ple en un termini màxim de 3 mesos)
  • Signar el document d'adhesió, adjuntar certificat de la resolució/acord d'aprovació i enviar a la Diputació de València a través de la seu electrònica (carpeta Ajuntaments), dins de la secció "Desenvolupament Rural". Per a més informació podeu contactar a través de l'e-mail sdl@dival.es

-Comunicació de nova persona usuària de la intranet de Divaladl.es Descarregar arxiu, reomplir i presentar a Seu Electrònica

-Petició d'activació de l'aplicació per a la confecció de plans de viabilitat Descarregar arxiu, reomplir i presentar a Seu Electrònica

-Petició d'activació de l'aplicació per a gestió d'ofertes i demandes d'ocupació Descarregar arxiu, reomplir i presentar a Seu Electrònica