Notícies:Red ADL Valencia

XI Edició del projecte 'Especialista Municipal Voluntari/ària'

10 Apr 2024
El Fons Valencià per la Solidaritat oferix a personal tècnic municipal estades a Equador i Bolívia per asssessorar entitats en matèria de desenvolupament local, turisme o joventut.

 

L'objectiu general del projecte és enfortir les aliances municipalistes entre el Nord i el Sud, i en l’específic de  crear xarxes d'intercanvi i transferència de  coneixements entre els ajuntaments i mancomunitats sòcies del Fons Valencià i les contraparts del  Sud

Expectació: El que s’espera del projecte és crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que hi participen; així com la prestació d’assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats de països socis. També, es pretén obrir espais de participació directa en terreny per als municipis, en programes del Fons i projectes de cooperació al desenvolupament; fomentar la participació de tècnics i tècniques dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana i de les nostres contraparts en iniciatives de cooperació al desenvolupament, per mitjà del voluntariat internacional, i la sensibilització de la població valenciana sobre els països del Sud i les causes de l’enpobriment i les desigualtats.

On i Duració: En aquesta onzena edició, s’han convocat vint-i-quatre places a l’Equador i Bolívia les quals permetran, durant entre vint-i-vuit dies i un mes, assistir tècnicament les contraparts locals alhora que propiciaran l'intercanvi de coneixements i experiències amb els municipis dels països del Sud

El projecte permet la participació i acció directa dels ajuntaments i mancomunitats membres del Fons Valencià, incrementant el principi d'apropiació i identificació amb el Fons.

A més, el projecte és també una sòlida eina per crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen, creant relacions personals fortes, intercanvis d'experiències i coneixements, fins a vincles d'amistats i confiança.

Participants: Les persones seleccionades reben un curs de formació i preparació abans de l'arribada a terreny, així com els contactes amb les contraparts necessaris per a la identificació del treball abans de l'arribada al lloc final de l’assistència tècnica.

La persona voluntària seleccionada tindrà coberts les despeses de desplaçament a l'i des del país de destinació, segur durant l'assistència tècnica, pagament de taxes d'aeroport i a més, se li concedirà una bossa de viatge per a cobrir altres despeses d'estada.

La contrapart local proporcionarà l'allotjament, l'alimentació i les despeses corresponents a desplaçaments interns necessaris per al desenvolupament de l'activitat.

Les persones especialistes hauran de realitzar, en tornar a la Comunitat Valenciana, socialitzacions del treball realitzat i participar en les accions de sensibilització organitzades pel Fons. 

Requisits per a participar:

Disposar de la titulació acadèmica adequada a la plaça convocada i comptar amb una experiència mínima d'un any de treball.

Formar part de la plantilla de treball de qualsevol dels ajuntaments o mancomunitats sòcies del Fons (https://fonsvalencia.org/es/socios/) o d'un ajuntament que no ho és en cas de residir en un dels municipis socis.

En cas de no quedar coberta l'assistència tècnica per falta de sol·licituds o per l'incompliment dels requisits, es podrà seleccionar entre les veïnes i els veïns dels municipis socis, sempre que hagen presentat la sol·licitud.

Oportunitats“Especialista Municipal Voluntari/ària” és una oportunitat per al teu ajuntament perquè:  

  • Afavoreix la participació directa dels ajuntaments en els projectes desenvolupats pel Fons Valencià per la Solidaritat i les seues contraparts locals.
  • Crea sinergies entre municipis i involucra al personal tècnic local en projectes solidaris.
  • L'experiència del voluntariat internacional enriqueix no solament a la contrapart en el terreny sinó a l’ajuntament que envia el/la seu/a tècnic/a, ja que el/la capacita i li ofereix una experiència única i inoblidable.
  • Possibilita la sensibilització i la transmissió del que s’aprén en tornar al municipi de treball o residencia

Places oferides-Contraparts-País

EQUADOR

1_ESPECIALISTA EN TURISME/COMUNICACIÓ: MÀRQUETING TURÍSTIC I COMUNICACIÓ 

2_ESPECIALISTA EN JOVENTUT/COMUNICACIÓ: XARXES SOCIALS I COMUNICACIÓ AMB ENFOCAMENT EN DRETS  

3_ESPECIALISTA EN TURISME: TURISME SOSTENIBLE  

4_ESPECIALISTA EN TURISME: ANÀLISI I DISSENY RUTES TURÍSTIQUES  

5_ESPECIALISTA EN TURISME: QUALITAT TURÍSTICA  

6_ESPECIALISTA EN ENGINYERIA CIVIL: DISSENY RUTES 

7_ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY RUTES I PAQUETS TURÍSTICS (I) 

8_ESPECIALISTA AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: CREAR PROGRAMES I PROJECTES SOCIALS 

9_ESPECIALISTA EN TURISME: ANÀLISI TURÍSTIC  

10_ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY RUTES I PAQUETS TURÍSTICS (II)  

11_ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY RUTES I PAQUETS TURÍSTICS (III)  

12_ESPECIALISTA EN MÚSICA: EXPERT/A EN COR I CANT  

13_ESPECIALISTA EN PERIODISME/COMUNICACIÓ: PUBLICITAT I XARXES SOCIALS  

14_ESPECIALISTA EN GERÈNCIA: GESTIÓ DE PROJECTES MANCOMUNATS 

BOLÍVIA

15_ESPECIALISTA EN IGUALTAT: DESENVOLUPAMENT LOCAL I INCIDÈNCIA POLÍTICA  

16_ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY RUTES I PAQUETS TURÍSTICS (IV)  

17_ESPECIALISTA EN MÚSICA/DOCÈNCIA: PROFESSOR/A DE VIOLONCEL (I)  

18_ESPECIALISTA EN GASTRONÒMIC: FORMADOR/A EN CUINA  

19_ESPECIALISTA EN TURISME: TURISME SOSTENIBLE I CULTURAL  

20_ESPECIALISTA EN MÚSICA/DOCÈNCIA: PROFESSOR/A DE VIOLONCEL (II)  

21_ESPECIALISTA AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: EMPRENEDORISME HOSTELERIA  

22_ESPECIALISTA EN TURISME: TURISME VIVENCIAL  

23_ESPECIALISTA EN MÚSICA/DOCÈNCIA: DIRECCIÓ DE COR I CANT 

24_ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY RUTES GASTRONÒMIQUES  

Inscripció: Els interessats o les interessades hauran d'emplenar el FORMULARI i firmar el Certificat condicions i deures 2024:

Tota la documentació complementària (mèrits, certificats, certificat de condicions, certificat de delits de naturalesa sexuals, còpia de la titulació i informació complementària) haurà d'enviar-se per correu electrònic a: oficina@fonsvalencia.org amb l'assumpte: EMV 2024 PLAÇA Núm.– – 'COGNOM_NOM'

Termini de presentació: fins a les 23.59 hores del 5 de maig de 2024.

Més informació: emvfonsvalencia.com - 96 227 24 60 oficina@fonsvalencia.org