Notícies:Red ADL Valencia

VALÈNCIA_PLA RESISTIR_ Ajudes “Complements Parèntesis” Pla Resistir

07 oct 2021
Termini de presentació del 08/10/2021 al 27/10/2021

 

El BOP num 195/07.10.2021 ha publicat l'Anunci de l'Excel•lentíssim Ajuntament de València sobre Pla Resistir “Complements Parèntesis”

Beneficiaris

Persones o entitats que hagen sigut beneficiàries de les ajudes atorgades per Excel•lentíssim Ajuntament de València en la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesis”, aprovada per Acord de Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2021 i que continuen exercint la seua activitat en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pels quals se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

Requisits:

  • Que hagen sigut beneficiàries de les ajudes atorgades per Ajuntament de València en la **convocactoria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi” indicada en els apartats 1 i 6 de la present convocatòria, per exercir l'activitat en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pels quals se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria.
  • Que exercisquen la seua activitat en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pel qual se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria, en el terme municipal de València.

Queden excloses les persones o entitats que hagen sigut beneficiàries del complement de l'ajuda atorgada per Ajuntament de València en la **convocactoria Pla Resistir “Ajudes Parèntesis per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella”, convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2021.

Despeses subvencionables

Descàrrega llistat despeses corrents subvencionables>>>>

Presentació de sol•licituds

La presentació de les sol•licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

  1. Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021
  2. Segon tràmit: Presentar la sol•licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”

El termini de presentació de sol•licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Serà compatible amb qualsevol altra ajuda atorgada per l'Ajuntament de València excepte amb l'atorgada en qualitat de “complement” en la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesis per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella”, convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2021.

Descàrrega Annex I. IAE>>>>