Notícies:Red ADL Valencia

V EDICIÓ DEL CURS: INTRODUCCIÓ A l'ECONOMIA DEL BEN COMÚ

08 mar 2021
Curs online gratuït de 30 hores de duració

 

Aquesta formació està dirigida als Agents Desenvolupament Local, tècnic/as municipals, representants de moviments socials, i persones que puguen exercir i contribuir a l'establiment de millores pel Bé Comú en els municipis.

OBJECTIUS:

 •  Objectiu General:

Donar una visió general de com implementar l'Economia del Bé Comú en quatre pilars bàsics de la societat, empreses, municipis, centres educatius i comunitats.

 • Objectius específics:
  • Donar unes pinzellades de com la EBC actua sobre les empreses, com a motor impulsor de l'economia del Bé Comú.
  • Transmetre la força que tenen les cinc llavors d'implementació de la EBC en els municipis, així com les eines que ajuden en la senda cap al municipi del Bé Comú.
  • Oferir una visió del que aporta la EBC a la docència en els seus diferents cicles. El quin, l'on, el per què i com aplicar la EBC en els centre educatius.

CAPACITACIÓ
En finalitzar el CURS, els/as alumnes/as seran capaços de:

 • Aprehendre els valors i principis bàsics de la EBC.
 • Conèixer els tres pilars de la EBC, municipi, empresa i centres educació.
 • Manejar les eines necessàries per a fomentar el consens i la participació.

Data: Del 15 de Març al 30 d'Abril
Modalitat: on line. Plataforma Moodle. L'alumne podrà seguir el ritme del curs que crega oportú. Solament hauran quatre classes magistrals que s'indicaren en el seu moment.
Duració: 30 hores
Descàrrega programa>>>

El curs està configurat per a una assistència de 50 alumnes

Matricula directament en la plataforma cursos en la web de la AVEBC https://cursos.ebccomunitatvalenciana.org/

CONTACTE: organizacion@ebccomunitatvalenciana.org / 696 44 06 18