Notícies:Projecte Xarxa AODL

El projecte ECOLUBAL de reintroducció de llobarro ecològic a l'Albufera aconsegueix una subvenció del Ministeri

21 dic 2018
Concedida la ayuda para la FASE II del Proyecto ECOLUBAL a la Comunidad de pescadores El Palmar

El Programa pleamar de la Fundació Biodiversitat, cofinançat pel Fons Europeu marítim i de pesca (FEMP) , persigueix donar suport al sector pesquer i aqüícola en la seua aposta per la sostenibilitat i el seu compromís amb la protecció i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural.

En aquest sentit, la Direcció de la Fundació Biodiversidad ha resolt la convocatòria de concessió de subvencions per al foment i impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, concedint les ajudes a diverses entitats, entre les que es troba la Comunitat de Pescadors d'El Palmar

Tot això suposa que el Projecte ja iniciat continue amb la FASE II, que consistirà en la reintroducció de 5.000 juvenils de llobarro ecològic, que seran mantinguts artesanalment amb criteris de sostenibilitat per a avaluar el seu creixement i viabilitat tècnica, ambiental i econòmica.

Amb aquest projecte s'aspira a innovar en aqüicultura en un zona o àrea Xarxa Natura 2000, on es pràctica un pesca molt artesanal i molt peculiar, declarada Bé d'Interés Cultural. I és que, este Sector ha patit que en els últims anys un empobriment, una falta de garanties socials i una disminució molt significativa de les espècies pesqueres de més valor, les conseqüències de la qual han derivat en la falta de professionals de la pesca en la zona, que accentuen el problema del relleu generacional.

Amb projectes com este es pretén innovar, implantar noves formes diversificadores que ajuden a enfortir i mantindre el sector pesquer de l'Albufera.

¡Enhorabona!

Per mes informació del Proyecte Investigació y análisis de les perspectives de futur per a la reintroducció sostenible de la lubina (Dicentrarchus labrax) ecològica a  l'Albufera de València, podeu consultar aquest enllaç.