Notícies:Red ADL Valencia

Transferències crèdit del primer període al segon de la convocatòria oberta de subvencions per a integració soci-laboral d'aturats en cooperatives i societats laborals

13 oct 2021
S'autoritzen el trasllat d'1.291.600 euros corresponents al sobrant no emprat en el primer període al segon període de la convocatòria

 

El DOGV num 9193/13.10.2021 ha publicat la RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es transfereix crèdit de la línia S5266000 del primer període al segon de la convocatòria oberta de subvencions per a integració soci-laboral d'aturats en cooperatives i societats laborals, i es reassigna el crèdit disponible per a finançar ajudes a la prestació d'assistències tècniques a cooperatives i societats laborals convocades per la Resolució de 7 de desembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, conforme a l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre

Mitjançant el qual:

  • es trasllada el finançament no aplicat en el primer dels dos períodes en què es divideix la convocatòria oberta abans referenciada al finançament del segon dels períodes establits en aquesta, per a la seua aplicació a la concessió de les ajudes regulades per l'article 15 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, citada; acordant, en conseqüència, el trasllat d'1.291.600,00 euros corresponents al sobrant no emprat en el primer període, que unit als 1.092.500 euros assignats inicialment al segon període previst, suma un total de 2.384.100,00 euros.
  • Assignar la totalitat del crèdit disponible en la línia S5266000 d'ajudes de l'art. 17 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, destinades a finançar la prestació d'assistències tècniques a cooperatives i societats laborals de la Comunitat Valenciana per import de 101.996,64 euros al finançament del segon període de la convocatòria oberta de les ajudes de l'article 15 de la mateixa Ordre i aplicar-ho, per tant, a afavorir en 2021 la incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives i societats laborals de la Comunitat Valenciana.