Notícies:Projecte Xarxa AODL

SERVEF aprova un manual de justificació d'accions de formació professional per l'ocupació

27 dic 2017
El DOGV de 27/12/17 publica el document, destina a clarificar la gestió de la justificació de les referides ajudes

Amb l'objecte de concretar o desenvolupar en l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana la dispersió de la normativa estatal, d'aplicació general, que pot provocar falta de claredat i pèrdua d'eficàcia i eficiència en l'aplicació pràctica de les normes que regulen la justificació econòmica de les diverses accions formatives de formació professional per a l'ocupació, hi ha la necessitat d'unificar-la mitjançant l'elaboració d'un únic text.

En aquest nou manual de justificació de despeses s'inclouen les instruccions destinades a regular el procediment i els requisits necessaris per a l'aplicació de la justificació, de manera que permet facilitar la gestió i la verificació de les despeses justificades.

Podeu consultar el text a http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11569&L=0