Notícies:Red ADL Valencia

SAGUNT. Convocatòria concurs disseny cartell campanya promoció comerç local 2024

13 Feb 2024
Es convoca el premi del disseny del Cartell de la Campanya de Promoció del Comerç Local 2024.

Beneficiaris: Tots aquells persones físiques majors d'edat que ho desitgen i també alumnes a partir de 16 anys (compliments durant l'any en curs) i matriculats en qualsevol dels IES del municipi de Sagunt.

Finalitat: La utilització de la imatge i l'eslògan del guanyador del Premi en la Campanya de dinamització i foment del comerç local, per part de l'Ajuntament de Sagunt, a fi de fomentar d'esta manera l'activitat artística i difondre-la entre la ciutadania.

Bases reguladores: Ordenança aprovada en data 31/05/2016, pel Ple de l'Ajuntament de Sagunt i, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València de data 29/09/2016, núm. 189 i pàgina Web https://sede.sagunto.es/eses/paginas/subvenciones.aspx i (https://sagunt.sedipualba.es)

Import: L'import serà de 500,00 euros

Sol·licitud Instància normalitzada per a la participació en la convocatòria de premis, disponible en la seu electrònica del Ajuntament de Sagunt juntament amb l'Annex 1 declaració responsable (firmant part A i partix B) a més de la documentació detallada en la Base sexta de l'Ordenança de premis al comerç local. https://aytosagunto.es/sede/es/subvenciones-becas-ypremios/

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el 14 de febrero hasta el 12 de marzo de 2024.

+Info