Notícies:Projecte Xarxa AODL

Resum ajudes estatals i autonòmiques COVID19

13 jul 2021
Actualitzat 13/07/2020 El Servei de Desenvolupament Local de Divalterra prepara un resum amb les principals mesures de suport a autònoms, empreses, treballadors i famílies per mirar de pal·liar els efectes negatius del #COVID19

 

L'Administració de l'Estat i la Generalitat Valenciana han anat prenent diverses mesures de suport per tal d'intentar minimitzar els efectes negatius que la situació del COVID 19 estan causant sobre la societat i l'economia.

La producció normativa està sent quantiosa, per la qual cosa hem considerat que sistematitzar un llistat de mesures de suport, identificant l'administració d'origen, els col·lectius afectats, la tipologia d'ajuda i la dotació pressupostària, així com un enllaç al text legal que regula l'ajuda, pot resultar d'interès tant per a empreses, autònoms i treballadors com per a aquelles persones que, com els ADLs, han d'estar al dia per tal d'oferir assessorament especialitzat.

I és que, més encara si cap en aquestes circumstàncies, el paper a nivell local i comarcal de les Agències de Desenvolupament Local (ADL) és primordial per a fer arribar als potencials beneficiaris, de manera pròxima i personalitzada, tota la informació necessària sobre els possibles suports existents perquè les empreses, els treballadors i en general, la societat, puga superar aquesta complexa situació.

És per això que, en el marc de la iniciativa de coordinar una xarxa amb les ADL de la província de València, el Servei de Desenvolupament Local de l'empresa pública Divalterra, depenent de la Diputació de València, ha confeccionat un complet resum de les ajudes disponibles.

El recull efectuat és merament informatiu, no pot generar expectatives d'ajuda de cap tipus, sinó que únicament efectua una introducció i deriva al text legal corresponent, única font vàlida per a accedir a les mesures de suport identificadaes

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Descarregar document

full informatiu sense efectes legals, per a textos oficials consulteu www.boe.eswww.dogv.gva.es)) actualitzat a 13/07/2020.

>>>>>Consulteu també GUIA PER A AUTÓNOMS/ES PUBLICADA PEL MINISTERI (18/6/2020)