Notícies:Red ADL Valencia

Reobertura d'una línia de subvenció

05 ago 2022
Línia de subvenció de concessió directa S1019, «Ajudes per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la crisi sanitària per la covid-19», existent en l'exercici anterior

 

El DOGV num 9399/05.08.2022 ha publicat la RESOLUCIÓN de 29 de juliol de 2022, del sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'autoritza la reobertura d'una línia de subvenció de l'exercici anterior mitjançant transferència de crèdits del mateix capítol, per import de 74.400 euros, en el Programa 315.10, Condicions de treball i Administració de les Relacions Laborals. Expedient 11.015/22-155.

Mitjançant la qual es realitza:

  • Una minoració de crèdits en l'aplicació pressupostària 11.03.02.315.10.4, per import de 74.400 euros, que afectarà la línia de subvenció genèrica S8084, «Ajudes Programa de Foment del Treball Autònom a la Comunitat Valenciana»
  • Codi i denominació línia Dotació inicial Alta/baixa Dotació final
    S8084 «Ajudes Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana»  3.000.000,00 -74.400,00 2.925.600,00

     

 

  • Un increment de crèdits en l'aplicació pressupostària 11.03.02.315.10.4, per import de 74.400 euros, que implicarà la reobertura en l'exercici 2022 de la línia de subvenció de concessió directa S1019, «Ajudes per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la crisi sanitària per la covid-19»