Notícies:Red ADL Valencia

Quarta edició de les ajudes de matrícula a estudiants de la dotze edició del Diploma d’Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives de l’Aula d’Emprenedoria en Economia Social i Sostenible

11 ago 2022
Es convoca la quarta edició de les ajudes de matrícula a estudiants de la dotze edició del Diploma d’Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives de l’Aula d’Emprenedoria en Economia Social i Sostenible

Persones beneficiàries L'estudiantat del Diploma d'Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives.

Objecte Ajudes de matrícula a estudiants del Diploma d'Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives dotze edició, en el curs 2022-2023.

La finalitat d'aquestes ajudes és fomentar entre l'estudiantat de la Universitat de València l'adquisició de les capacitats per a gestionar o assessorar cooperatives en l'àmbit jurídic, comptable, fiscal i laboral.

Bases reguladores La convocatòria està publicada en la següent URL: https://links.uv.es/uvempren/gestri_cas

Quantia Les ajudes es financen amb un import de 9.949 euros. Es concediran un màxim de 10 ajudes, de 994,90 euros cadascuna.

Termini de presentació de sol·licituds Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia 12 d'agost i fins al 30 de setembre de 2022.

+Info