Notícies:Red ADL Valencia

Quart de Poblet. Subvencions destinades als Premis Q al comerç 2024

26 Mar 2024
IV edició dels premis 'Q' al comerç; accessible, sostenible, excel·lent i innovador

Bases reguladores. En data 11 de març de 2024, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de l'Ajuntament de Quart de Poblet va aprovar les bases reguladores dels Premis 'Q' al Comerç, la Iniciativa Emprenedora i e'Empresa Local, d'acord amb el que estableix l'art. 9.2. de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. Per acord de la junta de govern local de la mateixa data, 11 de març de 2024, es va aprovar la convocatòria de la V edició dels Premis 'Q' al Comerç 2024.

Objecte.

L'objecte és la convocatòria de la IV edició dels premis 'Q' al comerç; accessible, sostenible, excel·lent i innovador'.

Beneficiaris.

Categoria comerç: comerços o serveis amb domicili social a Quart de Poblet.

Crèdit pressupostari.

L'import destinat a aquestes ajudes en l'any 2024 ascendeix a 2.000 euros.

Quantitat de les ajudes

  • 'Q' 'Al Comerç Accessible': 500 euros.
  • 'Q' 'Al Comerç Sostenible': 500 euros.
  • 'Q' 'Al Comerç Excel·lent': 500 euros.
  • 'Q' 'Al Comerç Innovador': 500 euros.

Els criteris de baremació i criteris de valoració de cadascuna de les distincions es regiran pel procediment recollit en cadascuna de les convocatòries i les bases reguladores:

https://quartdepoblet.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=51508

Sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a través del Registre de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Quart de Poblet:

https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=17619

Excepcionalment, es podran presentar, prèvia cita, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, així com de qualsevol altra manera admesa pel Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 27 de març fins al 31 de juliol de 2024

+Info