Notícies:Projecte Xarxa AODL

Obertes les ajudes 2017 a projectes relacionats amb els Grups d'Acció Local de Pesca (GALP)

11 ago 2017
El DOGV d'11 d'agost publica la convocatòria 2017 de les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) aprovades als Grups d'Acció Local de Pesca (GALP) de la Comunitat Valenciana

El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) ) assenta les bases del desenvolupament local participatiu, configurant els grups d’acció local pesquers (d’ara en avant GALP) com els instruments bàsics a través dels quals s’implementa l’esmentat desenvolupament, per mitjà de l’elaboració i posada en pràctica de les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP)

Les bases publicades al DOGV de 4 d'agost de 2017 regulen les subvencions per a finançar actuacions de millora del sector lligades a les EDLP.

Les sol·licituds de la convocatòria 2017, oberta des de la seua publicació al DOGV d'11 d'agost, seran tramitades pels GALP en les seues respectives àrees geogràfiques d’actuació, per a la qual cosa es formalitzaran convenis de col·laboració amb la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, per a la implementació de les EDLP, com els recentment firmats per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural amb els Grups d'Acció Local Pesquera de La Marina, La Safor i La Plana i GALP format per Santa Pola i Guardamar del Segura.

Els beneficiaris de les ajudes seran els propis GALPs o les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, que desenvolupen projectes integrats en l’EDLP i que contribuïsquen a aconseguir un o més dels objectius previstos en l’article 4.1 de l'ordre reguladora de les bases d'ajudes, en l’àmbit territorial del GALP, a la Comunitat Valenciana