Notícies:Projecte Xarxa AODL

Oberta la convocatòria de les ajudes de la Generalitat al foment del treball autònom

28 sep 2017
El DOGV de 26/9 publica les ajudes a les quotes de Seguretat Social i estudis de viabilitat dels projectes empresarials promoguts per autònoms/es

La convocatòria es va publicar al DOGV nº 8135 del 26 de setembre de 2017. El termini de sol·licitud de les ajudas serà de 10 dies hàbils, sent el dia 27 el primer.

Les ajudes tenen com a objecte la consolidació de l'ocupació autònoma a la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).(màxim 3.000 euros d'ajuda)

Els requisits per a poder sol·licitar eixes ajudes són:

a) Estar donat/da d'alta al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
b) Complir, dins l'any natural de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
c) Dur a terme la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.
d) No tindre persones treballadores al seu càrrec contractades per compte alié.
e) Tindre complits 19 anys d'edat a la data de publicació de la Resolució de convocatòria al DOGV

Podeu acudir a  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18856 o a l'ADL más propera per a més informació

Les bases es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 24 de juliol (ORDRE 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana)

Si estàs interessat / da accedeix a: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/24/pdf/2017_6763.pdf