Notícies:Projecte Xarxa AODL

Publicades les ajudes 2019 en matèria de comerç, consum i artesania

28 dic 2018
Entre el 21 de gener i el 4 de febrer entitats locals, associacions i empreses poden demanar les ajudes a la millora del sector del comerç i l'artesania, i la protecció dels drets de les persones consumidores

La Conselleria d'Economia Sostenibles, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat la convocatòria 2019 d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.

Les línies d'ajuda publicades, per un import total de més de 4 milions d'euros, es resumixen a la taula següent. Punxant damunt la descripció de cada ajuda pot accedir-se a la seua tramitació online.

Import global màxim estimat Tipus expedient Article bases Descripció
100.000 CMAPY4 18.1 AVALEM Artesania
50.000 CMASA4 20.3 Ajudes a agrupacions de professionals de l'artesania per a gabinets tècnics, despeses de comunicació, ús de sistemes telemàtics en xarxa, formació, impuls del comerç electrònic i organització de fires i esdeveniments de promoció.
18.000 CMARTY 22.8 Espais expositius de promoció de l'artesania
180.000 CMIAPY 18.2.a Emprenem Comerç: despeses prèvies a l'obertura d'un comerç a locals on s'havia realitzat activitat comercial (estudis, tràmits) i lloguer de local
190.000 CMMOAS 20.2.a Gerència a mercats municipals amb reconeixements de qualitat
420.000 CMFAST 20.1 Ajudes a agrupacions de professionals del comerç per a gabinets tècnics, despeses de comunicació, ús de sistemes telemàtics en xarxa, formació, i impuls del comerç electrònic.
300.000 CMPFER 22.1 Ajudes a entitats locals per a realizar fires comercials
400.000 CMDAFC 22.2 Funcionament de les Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC)
240.000 COMICC 24 Formació i informació en matèria de consum, atenció de reclamacions, gestió i promoció de l'arbitratge de consum, i programes i eines telemàtiques de gestió per a entitats locals
360.000 COASOC 26 Suport als serveis oferits per associacions de persones consumidores
750.000 CMMOPY 18.2.b AVALEM COMERÇ: Equipament d'establiments comercials i implantació de venda online
100.000 CMRUPY 18.2.c AVALEM COMERÇ RURAL: Equipament d'establiments i creació de web per a venda oline a establiments (també espais multiservei públics o privats) de municipis de menys de 1.000 habitants
100.000 CMSEPY 18.3 AVALEM MERCATS: adaptació o instal·lació d'equip de fred a vehicles de transport com a botig a per a participar en mercats de venda no sedentària
100.000 CMCMEI 20.2.b Renovació i millora d'equipaments a mercats municipals per agrupacions de professionals del comerç a mercats municipals
100.000 CMACCC 20.4 Ajudes a agrupacions sectorials de professionals del comerç per accions relacionades amb el servei de central de compres i serveis per als professionals integrats
550.000 CMMOAY 22.3-5-6 Ajudes a entitats locals per a la renovació i millora d'equipaments a mercats municipals i àrees de concentració comercial
120.000 CMAYES 22.7 Estudis a mercats (municipals o de venda no sedentària) i àrees urbanes de concentració comercial

Les ajudes s'han convocat de manera anticipada, per tal de poder avançar la seua tramitació i disposar de més temps per a l'execució de les activitats, sempre supeditades a la consignació de les quantitats definitives als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2019.

Per a més informació i descàrrega de documents (bases, convocatòria, etc) podeu consultar la base de dades d'ajudes en matèria de desenvolupament local de Divalterra