Notícies:Projecte Xarxa AODL

Ajudes a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana

04 ene 2019
La Generalitat convoca ajudes a accions d'economia sostenible (empreses socials, economia del bé comú...)

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball  ha publicat Resolució ,  per la qual s’efectua la convocatòria anticipada de les ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019.

Aquesta convocatoria te com a finalitat la promoció de l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana, a través del finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l’economia del bé comú.

Les empreses que podran acollir-se a les subvencions previstes en aquestes bases, són les següents:

  1. Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i el foment dels principis vinculats a l’empresa social i/o a l’Economia del Bé Comú.
  2. Petites i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades a la implantació de la cultura i pràctica de l’empresa social i de l’Economia del Bé Comú.
  3. Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d’investigació o de formació especialitzada en matèries vinculades a l’economia sostenible, l’empresa social o l’Economia del Bé Comú, ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen d’una universitat o hi estiguen adscrits, en aquest supòsit, la sol·licitud haurà d’estar subscrita pel representant legal d’aquesta última.

Es important tindre en compte  quan inizia el termini per a la presentació de sol·licituds per a les ajudes convocades per mitjà d’aquesta convocatòria. En aquest cas,  s'initziará el dia 1 de març de 2019 fins al 29 de març de 2019, ambdós inclusivament.

Per a més informació podeu consultar el text íntegre de la convocatòria i, així mateix, visitar la nostra Base de dades d'ajudes i subvencions.