Notícies:Projecte Xarxa AODL

Projecte pilot per a la visualització i anàlisi de dades dels ecosistemes de StartUps i ScaleUps

30 jul 2019
La Unió Europea subvenciona al 90% la definició d'un entorn d'anàlisi i visualització de l'impacte efectiu dels ecosistemes emprenedors europeus

La iniciativa té com a objectiu comprendre millor què està passant, a nivell local, als diversos hubs que agrupen iniciatives emprenedores de l'àmbit de les startup (empreses emergents amb alt potencial de creixement) i scaleup (empreses ja operatives, amb creixements sostinguts d'almenys un 20% anual en els últims tres anys), que volen donar el salt cap a l'ampliació o la internacionalització, per exemple.

El projecte pilot preten identificar factors com les fortaleses i debilitats i el seu creixement anual per poder mesurar de manera global la contribució dels punts que aglutinen major densitat de startups i scaleups a la generació de benestar socioeconòmic, en el marc d'un entorn digital consolidat com la plataforma Tableau per mapejar i analitzar els punts de connexió entre els hubs europeus amb major potencial de creixement.

La convocatòria està oberta fins el 23/9. Per a més información visiteu https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-set-european-startup-and-scaleup-ecosystem-graph