Notícies:Red ADL Valencia

Programa «Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat - emprenedoria i microempreses»

27 sep 2022
LABORA, ofereix ajudes de 5.000€ a les persones inscrites en el servei d'ocupació que inicien una activitat empresarial en algun dels municipis del fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament, o que aquesta activitat siga de caràcter sostenible o fomente l'emprenedoria digital.

Objecte: establir les bases i convocar per a l'exercici 2022 el Programa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat – emprenedoria i microempreses”, pel qual es fomenta l'emprenedoria en municipis en situació o risc de despoblament així com l'emprenedoria verda i digital en la Comunitat Valenciana,

Beneficiaris: les persones que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent als membres de societats civils i de comunitats de béns.

Quantia: L'import de la subvenció ascendirà a 5.000 euros a tant alçat per persona beneficiària.

Termini de presentació de sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds ampliat fins el 30 de novembre de 2022.

Activitats sostenibles que poden ser objecte de subvenció es troben

  • la recollida, el tractament i l'eliminació de residus;
  • activitats agrícoles i ramaderes respectuoses amb el medi ambient o
  • la producció i comercialització de productes locals artesanals, entre altres.

A nivell digital, es valorarà positivament que s'oferisquen els seus serveis mitjançant catàlegs digitals; que promocionen l'ús de noves formes de pagament digitals o que facen ús de tecnologies per a atraure nous clients, a més d'altres activitats relacionades.

Les persones sol·licitants hauran d'estar inscrites en *LABORA per a poder optar a aquestes ajudes, sense la necessitat de ser desocupades. A més, l'activitat es podrà haver iniciat a partir de l'1 de gener de 2022.

Els municipis on pot iniciar-se l'activitat empresarial poden consultar-se en l'annex de la resolució de l'ajuda:

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/28/pdf/2021_12904.pdf

+Info