Notícies:Red ADL Valencia

Programa EMPUJU 2021. l'import global màxim per a l'exercici 2021 el Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals

13 sep 2021
S'incrementa l'import global màxim establit en la Resolució de 14 de juliol de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014- 2020 de la Comunitat Valenciana. Programa EMPUJU 2021

Incrementar en 12.600.000 euros l’import de la dotació inicial de 30.000.000 euros establida en la Resolució de 14 de juliol de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2021 el Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Programa EMPUJU 2021 (DOGV 19.07.2021), amb càrrec al capítol 4, codi de línia S7954000, del subprograma 322.51, Foment d’ocupació, fons susceptibles de finançar-se en un 100 %, amb càrrec al Programa operatiu FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, a través de l’objectiu específic 1 de l’eix REACT-UE: «Donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclosa l’ocupació juvenil, i el suport als treballadors per compte propi i als emprenedors«, segons es detalla a continuació:

  • Dotació inicial estimada: 30.000.000 euros.
  • Increment: 12.600.000 euros.
  • Dotació final: 42.600.000 euros.

+Info