Notícies:Projecte Xarxa AODL

Programa d´ajudes innocambres 2018 (Cambra València)

15 may 2018
Financiat pel FEDER i Cambra València, en el que Pymes i autónoms participen en 2 fases consecutives, amb l´objetiu de millorar la seua competitivitat mitjançant la incorporació de solucions innovadores

Fase I: Assesorament a la PYME – Diagnóstic Individualitzat

En esta fase se li realitza un diagnòstic assistit en matèria d'innovació a l'empresa, que permet conéixer el nivell de competitivitat de l'empresa, en el seu entorn econòmic i de mercat.

El Programa compta amb una metodologia pròpia de Diagnòstic, que es recolza en una ferramenta informàtica. Per a l'execució d'esta fase, InnoCámaras compta amb una xarxa de tutors d'innovació especialitzats i formats en la metodologia del Programa. Esta fase és prefinançada i cofinançada per les Cambres de Comerç al 100%.

​​​​​Fase II: Plan Individual d´Implantació de Sol·lucions Innovadores

Una vegada finalitzada la fase anterior, amb resultats positius, comença l'execució del Pla d'Implantació, en la que es recolza a les Pimes i autònoms en la incorporació de solucions i mètodes de gestió de la innovació derivats de les recomanacions efectuades en el diagnòstic.

Esta fase és prefinançada i cofinançada per les empreses beneficiàries. En esta fase es financen els gastos directes dels servicis i inversions associats al desenrotllament del Pla. Finançament al 50% fins a 7.000€ d'inversió (3.500€ d'ajuda).

Info: Cambra València

CONVOCATÒRIA:

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el dia 15 de novembre de 2018 a les 14 00 hores (o fins a esgotar pressupost).

ENLLAÇ A WEB CAMBRA VALÈNCIA