Notícies:Red ADL Valencia

Primera convocatòria del Programa de captació de projectes empresarials de caràcter innovador vinculats al sector agroalimentari de la Incubadora d’Alta Tecnologia en Agroalimentació Sostenible (AgrotecUV)

02 ago 2022
Primera convocatòria del Programa de captació de projectes empresarials de caràcter innovador vinculats al sector agroalimentari de la Incubadora d’Alta Tecnologia en Agroalimentació Sostenible (AgrotecUV)

Persones beneficiàries Poden participar tots aquells projectes empresarials i startups de caràcter innovador vinculats amb el sector agroalimentari:

A. Emprenedors amb un projecte empresarial relacionat amb el sector agroalimentari.
B. Startups vinculades al sector agroalimentari.
C. Investigadors i investigadores amb línies d'investigació relacionades amb l'agroalimentació interessats a valorar les seues innovacions a través de l'emprenedoria.
D. Estudiants amb esperit emprenedor que desenvolupen solucions innovadores als reptes del sector agroalimentari.

Objecte Captar projectes empresarials de caràcter innovador vinculats al sector agroalimentari per a la seua incorporació als programes de preincubació, incubació i/o acceleració de la Incubadora d'Alta Tecnologia en Agroalimentació Sostenible (*AgrotecUV).

Bases reguladores La convocatòria està publicada en la següent URL: https://ir.uv.es/agrotecuv/taulerconv

Quantia

  • Se seleccionaran fins a un màxim de 10 projectes.
  • A cadascun d'ells se'ls concedirà una dotació econòmica en efectiu de 2.000 € i una dotació addicional de fins a 2.500 € en concepte de recursos i serveis a utilitzar durant el desenvolupament del programa.
  • A la dotació econòmica se li practicaran les corresponents retencions fiscals que estableix la legislació vigent.
  • Els premis podran declarar-se deserts quan el Comité d'Avaluació de Projectes considere que les sol·licituds presentades no responen als objectius de l'ajuda o no tenen la qualitat suficient.

Termini de presentació de sol·licituds Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia 3 d'agost i es tancarà el 31 d'octubre de 2022 a les 14.00 hora peninsular.

+Info