Notícies:Red ADL Valencia

Plan Sectorial de Financiación Básica del Fondo de Cooperación Municipal

02 ago 2022
S'aprova el Pla Sectorial de Finançament Bàsic del Fons de Cooperació Municipal

PLA SECTORIAL DE FINANÇAMENT BÀSIC DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

(Art. 5 Llei 5/2021, de 5 de novembre, de la Generalitat, reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana).

CONTINGUT DEL PLA:

1. INTRODUCCIÓ

2. MARC LEGAL

3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DE FINANÇAMENT DELS MUNICIPIS I ELM DE LA CV.

4. FIXACIÓ D’OBJECTIUS I PRIORITATS ESTRATÈGIQUES.

5. QUANTIES GLOBALS A APORTAR PER LA GENERALITAT I PER CADA DIPUTACIÓ PROVINCIAL

6. ALTRES DIRECTRIUS DE COORDINACIÓ

+Info