Notícies:Red ADL Valencia

Pla de suport econòmic a mancomunitats 2023

08 Mar 2023
Cobrir les despeses corrents en els quals incorren en l'exercici 2023 les Mancomunitats

Beneficiaris. Les mancomunitats de municipis jurídicament constituïts, de la província de València.

Objectiu. Cobrir les despeses corrents en els quals incorren en l'exercici 2023 les Mancomunitats, vinculades a l'execució de les funcions que tenen establertes en els seus respectius Estatuts.

Bases reguladores. Les Bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions es troben en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València publicada en el BOP número 101 de 29 de maig de 2017, i les seues modificacions, publicades en el BOP 174, de 8 de setembre de 2017, i 185, de 24 de setembre de 2020. La convocatòria es troba publicada en el BOP número 32 de 15 de febrer del 2023.

Quantia. La dotació màxima prevista per a aquestes ajudes ascendeix a 500.000 €

Termini de presentació de sol·licituds. El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 9 de març i fins al 6 d'abril de 2023

+Info