Notícies:Red ADL Valencia

Pla estratègic de subvencions de l’Agència Valenciana d’Innovació per al període 2022- 2024

11 ene 2022
Aprovar el Pla estratègic de subvencions 2022-2024 de l’Agència Valenciana d’Innovació, com a modificació i part integrant del Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

ANNEX AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2022-2024

A) Objectius estratègics, operatius i línies d'actuació

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: Impulsar la connexió entre agents del Sistema Valencià d'Innovació

OBJECTIU OPERATIU 1.1: Enfortiment de mecanismes i elements d'interconnexió entre l'àmbit científic, tecnològic i empresarial

➢ Línia d'actuació: Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

➢ Línia d'actuació: Enfortiment d'interfícies d'innovació

➢ Línia d'actuació: Impuls al desenvolupament d'innovacions en l'entorn sanitari

➢ Línia d'actuació: Actuacions i projectes dels Parcs Científics de la Comunitat Valenciana

➢ Línia d'actuació: Suport a la promoció i incorporació del disseny

➢ Línia d'actuació: Suport a la posada en marxa del *Arxiu *Valencià del *Disseny

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: Potenciar la incorporació del coneixement científic i tecnològic en l'empresa

OBJECTIU OPERATIU 2.1: Impulsar mecanismes de transferència del coneixement, que es convertisquen en productes o processos innovadors en el mercat

➢ Línia d'actuació: Valorització de resultats d'investigació i la seua transferència cap a les empreses

➢ Línia d'actuació: Suport a actuacions de promoció del talent

OBJECTIU OPERATIU 2.2: Proveir suport econòmic que permeta la consolidació d'empreses amb projectes innovadors basats en l'aplicació de coneixement de l'àmbit científic o tecnològic

➢ Línia d'actuació: Projectes estratègics col·laboratius entre els agents del Sistema Valencià d'Innovació

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: Potenciar la compra pública d'innovació en l'administració

OBJECTIU OPERATIU 3.1: Facilitar la incorporació d'innovació en l'Administració, així com fomentar la innovació social.

➢ Línia d'actuació: Impuls de la compra pública d'innovació

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: Elevar el contingut tecnològic de les activitats productives

OBJECTIU OPERATIU 4.1: Potenciar la incorporació d'activitats de fabricació intensives en coneixement i de major valor afegit per a la seua incorporació d'activitats productives

➢ Línia d'actuació: Suport al desenvolupament i promoció de tecnologies habilitadores.

OBJECTIU OPERATIU 4.2: Millorar les competències professionals en tecnologies habilitadores per a la nova economia intensives en coneixement

➢ Línia d'actuació: Impuls a l'actualització de competències i coneixements professionals en tecnologies habilitadores per a la nova economia

B) Línies de subvenció vinculades

+Info