Notícies:Red ADL Valencia

ONTINYENT. Covid-19. 2021. Criteris reguladors d'ajudes destinades al desenvolupament de productes sanitaris i equips de protecció individual que contribuïsquen a la reorientació de la producció en les empreses tèxtils i altres sectors afins

13 sep 2021
Criteris reguladors d'ajudes destinades al desenvolupament de productes sanitaris i equips de protecció individual que contribuïsquen a la reorientació de la producció en les empreses tèxtils i altres sectors afins

Objecte és establir criteris reguladors per a la concessió d'ajudes destinades a les empreses d'Ontinyent que han dut a terme una reorientació productiva de la seua activitat amb la finalitat de poder subministrar productes sanitaris i altres elements necessaris per a lluitar contra la covid-19.

Beneficiaris. Seran persones beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques que realitzen qualsevol activitat econòmica amb domicili fiscal o de l'activitat en el municipi d'Ontinyent.

Bases reguladores. Els criteris reguladors de les ajudes destinades a les empreses d'Ontinyent que han dut a terme una reorientació productiva de la seua activitat amb la finalitat de poder subministrar productes sanitaris i altres elements necessaris per a lluitar contra la covid-19, han sigut aprovades pel Ple de l'Ajuntament d'Ontinyent en sessió celebrada el 29 de juliol de 2021.

Finançament. L'import global màxim de les ajudes a concedir un import màxim de 20.000,00 euros.

Termini de presentació. El termini per a presentar les sol·licituds serà del dia 1 al 30 d'octubre de 2021.

+Info