Notícies:Projecte Xarxa AODL

ONTINYENT 2020. Ajudes per a la participació en Fires i Missions Comercials

30 jul 2020
Subvencions destinades a col·laborar en les despeses originades per les empreses, en l’exercici 2020, derivats de la participació en fires nacionals o internacionals i missions comercials.

Beneficiaris.   les empreses de qualsevol activitat (persones físiques o jurídiques), 

Bases reguladores. L’ordenança de les bases reguladores de les ajudes per a la participació en fires i missions comercials ha sigut publicada íntegrament al BOPV núm. 113, en data 13 de juny de 2019. +Info

Actuacions i despeses subvencionables: Seran objecte de subvenció, les despeses originades per les empreses, per a la participació en fires nacionals o internacionals i missions comercials següents:

  • Despeses de desplaçament en transport col·lectiu amb destinació a la ciutat on se celebre la fira o missió comercial, inclosos els municipis de voltant. No se subvencionaran despeses de quilometratge en vehicle propi.
  • Despeses de lloguer de vehicles per a desplaçaments personals durant els dies de celebració de la fira o missió comercial.
  • Despeses de transport públic per a desplaçaments entre el lloc d'allotjament i el lloc de celebració de la fira o missió comercial.
  • Despeses derivades de l'allotjament, que podrà incloure el desdejuni, sempre que estiga inclòs en la tarifa de l'allotjament (*AD)
  • Despeses de confecció de mostraris per a la participació en fires comercials.
  • Despeses de transport de la mercaderia de l'empresa per a la participació en fires comercials.
  • Despeses derivades de l'adequació de l'estand de l'empresa per a la participació en la fira.
  • Material promocional de l'empresa per a la participació en fires comercials.

Finançament. La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria  està dotada amb una quantia de 55.000,00 euros.

Quantia de la subvenció. L'import de la subvenció podrà arribar fins al 75% dels costos subvencionables, amb l'IVA exclòs, per a cada actuació. Es podrà sol·licitar ajuda per a la participació en un màxim de tres actuacions. L'import màxim de l'ajuda no superarà els 5.000 euros per beneficiari en el conjunt de totes les actuacions. 

Termini de presentació. El termini per a presentar les sol·licituds serà de l’1 al 30 de setembre de 2020.

+Info