Notícies:Projecte Xarxa AODL

Obert el termini per demanar estudis gratuïts sobre el grau d'innovació a comerços

13 sep 2018
La Cambra de Comerç de València obre el termini de sol·licituds per a que els comerços interessats puguen rebre gratuïtament un diagnòstic personalitzat sobre la seua competitivitat

L'objecte de la convocatòria és promoure la participació de les pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de València en l'actuació de diagnòstics d'innovació comercial del Programa de comerç detallista. Aquesta actuació té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, per mitjà de la realització de diagnòstics individualitzats i informe de recomanacions de millora, a fi d'impulsar l'adopció, per part d'aquests, de metodologies i solucions que permeten millorar la seua situació competitiva.

Els potencials beneficiaris de la inniciativa són Pimes o empreses autònomes de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de València que realitzen la seua activitat a algun dels epígrafs del CNAE-2009, Grup 47, o que estiguen donades d’alta en el IAE
en els epígrafs 64, 65 o 66. En queden excloses les farmàcies.

El cost màxim per empresa per a la realització de diagnòstics en el marc d'aquesta convocatòria és de 1.200 euros €. Aquest import serà finançat en el marc del Programa de comerç detallista amb càrrec al Fons FEDER de la Unió Europea i fons de la Secretaria d'Estat de Comerç, i per això aquest servei serà gratuït per als comerços participants.

A l'apartat "convocatòria 2018" de https://www.camaravalencia.com/es-ES/proyectos/nacionales/innovacion-comercio/piac/Paginas/Programa-diagnostico-del-punto-de-venta.aspx podrà descarregar-se la convocatòria completa i la documentació de sol·licitud.

El termini de presentació acaba el 30 de novembre de 2018 a les 14.30 hores (o fins a esgotar el pressupost total de 118.000 euros).