Notícies:Projecte Xarxa AODL

Obert el termini per demanar les ajudes a la certificació d'agricultura ecològica

20 nov 2017
Seran despeses subvencionables les quotes de manteniment anual per control o certificació abonades pels beneficiaris al Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana

taronjaLa Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat per un import de 750.000 euros les ajudes per al suport a la certificació a la Comunitat Valenciana per a l'any 2017, en el marc de l'I Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020.

Aquesta convocatòria d'ajudes està dirigida als titulars d'explotacions agropecuàries, empreses d'elaboració, manipulació, envasat, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics. Amb això, es pretén potenciar la producció, transformació i consum dels productes ecològics a la Comunitat Valenciana.

A més, compensa l'esforç suplementari de l'operador ecològic, que ha de suportar majors costos associats al sistema de producció i reconèixer el valor del mateix, ja que comporta beneficis indirectes que repercutixen en el conjunt de la societat.

El Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV),per tal d'aconseguir una major eficàcia en la gestió de les ajudes, serà l'òrgan que assistirà a l'administració en la seua gestió.

Convocatòria: http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/10372&L=0 

Tràmits: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18688&version=amp