Notícies:Projecte Xarxa AODL

Noves mesures davant el COVID-19 C. Valenciana

27 oct 2020
La Conselleria de Sanitat publica mesures addicionals excepcionals en la C.Valenciana en vigor fins a 09/12/2020

 

El DOGV 8935/24.10.2020 ha publicat la RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s'acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

Mitjançant les quals s'estableixen les següents mesures:

►Mesures relatives a la circulació de persones

⇒Es prohibeix la circulació, deambulació i permanència en vies i espais d'ús públic de totes les persones entre les 00.00 hores i les 06.00 hores, amb excepció de la realització de les següents activitats:

  • Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.
  • Retorn al lloc de residència habitual després de la jornada laboral.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris o adquisició de productes farmacèutics.
  • Assistència i cura a persones majors, persones menors, persones dependents, persones amb diversitat funcional o persones especialment vulnerables.
  • Causa de força major o situació de necessitat

►Mesures en reunions de caràcter familiar i social

⇒La participació en qualsevol agrupació o reunió de caràcter familiar i/o social, es limitarà a un número màxim de 6 persones, tant en espais públics com privats, excepte en el cas de persones convivents

⇒Es recomana a la població que limite en la mesura del possible la seua activitat social.

⇒Mesures relatives a jardins i zones d'esplai a l'aire lliure

⇒Els jardins i zones d'esplai a l'aire lliure romandran oberts solament des de les 8.00 a les 22.00 hores.

►Mesures relatives als establiments d'hostaleria i restauració

⇒El consum serà sempre assegut en taula tant a l'interior com a les terrasses

⇒En les taules o agrupacions de taules, tant a l'interior com en terrasses, es restringirà la presència a 6 persones com a màxim.

⇒Les barres només podran ser usades per les persones per a demanar i arreplegar la seua consumició.

⇒L'horari de tancament dels establiments serà a les 00.00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 23.00 hores.

⇒L'ús de la màscara serà obligat en tot moment excepte en el moment de la consumició

►Mesures relatives a la venda d'alcohol

⇒Es prohibeix la venda d'alcohol durant la franja horària compresa entre les 22.00 hores i les 08.00 hores de l'endemà excepte en els establiments d'hostaleria

⇒Així mateix es prohibeix el consum absolut d'alcohol en la via pública, les 24 hores del dia excepte en els establiments d'hostaleria i restauració

La present resolució farà efecte a la 1.00 hora del dia 25 d'octubre de 2020, fins a les 23.59 hores del 9 de desembre de 2020