Notícies:Red ADL Valencia

NAQUERA. Modificació dels estatuts de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Nàquera (ACENA)

08 Mar 2023
Resolució de la Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de València, per la qual s'acorda el depòsit de la modificació d'estatuts de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Nàquera (ACENA)

Qualsevol interessat podrà examinar el document depositat i obtindre còpiadel mateix en la seu electrònica de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral: http://www.indi.gva.es/web/dg-trabajo/deposito-estatutos-cv

+Info

.