Notícies:Red ADL Valencia

Modificació dels imports i anualitats per la qual es convoquen per a l'any 2022, les ajudes per a fomentar una pesca sostenible en la Comunitat Valenciana

07 Mar 2023
Es modifiquen els imports i anualitats publicats en la Resolució de 23 de juny de 2022 (DOGV 9372, 30.06.2022) de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l’any 2022, les ajudes per a fomentar una pesca sostenible a la Comunitat Valenciana.

Primer Modificar, mitjançant la seua reprogramació, els imports i anualitats publicats en la Resolució de 23 de juny de 2022 (DOGV 9372, 30.06.2022) de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'any 2022, les ajudes per a fomentar una pesca sostenible en la Comunitat Valenciana.

Segon Aprovar la nova taula d'anualitats i imports, que es faran efectives amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12.02.01.0000.714.10.7 línia S7745 del programa 714.10 de «Ordenació i Millora de la Producció Pesquera» sent la seua distribució com a continuació s'indica: Anualitat 2023 Import global màxim: 1.000.000,00 € euros

Mesures R(UE) 508/2014 Descripció 2023
1.1.2 art. 38 Reducció de l’impacte de la pesca en el medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d’espècies.  100.000,00
1.1.5 art. 43.2 Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i fondejadors.  50.000,00
1.4.1 art. 27 Serveis d’assessorament per a fomentar la competitivitat i la pesca sostenible.  20.000,00
1.4.3 art. 31 Ajuda inicial a joves pescadors    100.000,00
1.4.4 art. 32 Salut i seguretat  150.000,00
1.4.8 art. 42 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de captures no desitjades.  100.000,00
1.5.3 art. 41.1,a,b,c Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Inversions a bord, programes d’eficiència energètica, auditories i estudis.  220.000,00
1.5.4 art.41.2 Substitució o modernització de motors. 160.000,00
3.2.1 art. 76.2 b y c Control i execució 100.000,00
 

TOTALS

1.000.000,00

+Info