Notícies:Red ADL Valencia

Modificació i cancel·lació dates del calendari oficial de fires comercials internacionals de l'any 2022.

13 may 2022
Es modifiquen i cancel·len dates del calendari oficial de fires comercials internacionals de l'any 2022

Autoritzar la modificació de dates i cancel·lacions del Calendari Oficial de Fires Comercials Internacionals a celebrar durant l'any 2022 amb els canvis que figuren com a annex: ANNEX Modificacions de dates calendari de fires comercials internacionals 2022

+Info