Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de la convocatòria de les beques IVACE I+I Internacionalització + Innovació 2023, en matèries relacionades amb la internacionalització digital de les empreses

21 Nov 2023
Modificació de la Resolució, de 22 de maig de 2023, del president de l’IVACE, per la qual es convoquen les beques IVACE I+I Internacionalització + Innovació 2023, en matèries relacionades amb la internacionalització digital de les empreses.

Article únic. Modificació de la convocatòria

Es modifica el segon paràgraf de l’article 5. Dotació dinerària de la beca. Pressupost de la convocatòria amb la redacció següent:

«El finançament d’aquesta convocatòria s’haurà d’efectuar a càrrec del pressupost de l’IVACE per a l’exercici 2023, dins de la línia pressupostària S8029000 «Formació dirigida a l’especialització professional en internacionalització», per un import de 600.000 € a càrrec del capítol VII i de 24.000 € a càrrec del capítol II.»

+Info