Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de la convocatòria de les beques IVACE E + E, Exportació i Ocupació 2023, per a l'especialització professional en comerç exterior.

21 Nov 2023
Modificació de la Resolució d'11 de juliol de 2023, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen les beques IVACE E + E, Exportació i Ocupació 2023, per a l'especialització professional en comerç exterior.

Article únic. Modificació de la convocatòria

Es modifica el segon paràgraf de l’article 5. Dotació econòmica de la beca. Pressupost de la convocatòria amb la redacció següent:

«El finançament d’aquesta convocatòria s’haurà d’efectuar a càrrec del pressupost de l’IVACE per a l’exercici 2023, dins de la línia pressupostària S8029000 «Formació dirigida a l’especialització professional en internacionalització», per un import estimatiu de 350.000 euros a càrrec del capítol VII.»

+Info