Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de la borsa d’ocupació temporal de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives

17 Mar 2023
Es modifica el Decret 220/2017, pel qual es regula la borsa d’ocupació temporal de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives en les quals participe LABORA-Servei Valencià d’Ocupació i Formació

ANNEX

Modificació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d’ocupació temporal de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives en les quals participe LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

1. Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 2

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 5

5. Es modifica l’article 10 

6. Es modifica l’apartat 1 de l’article 15

+Info