Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de les bases i convocatòria per al Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital

05 ago 2022
Ordre TMA/758/2022, de 27 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre TMA/370/2022, de 21 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital i s'aprova i publica la convocatòria corresponent a l'exercici 2022

Modificar l'Ordre TMA/370/2022, de 21 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital en concurrència competitiva, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU, i s'aprova i publica la convocatòria corresponent a l'exercici 2022, modificada per l'Ordre TMA/513/2022, de 30 de maig, en els següents termes:

U. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 8, la redacció del qual queda com segueix:

«2. Estan permesos els ajustos de crèdit entre mesures d'una mateixa línia d'actuació i entre diferents línies d'actuació d'aquest programa de suport.

3. Els romanents dels crèdits assignats a una mesura o a una línia d'actuació, podran ser transferits, en el seu cas, a altres mesures de la mateixa o diferent línia d'actuació que, per la seua demanda, presenten insuficiència de crèdit.»

+Info