Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de l'articulat de la normativa del Pla d'acció territorial sectorial del comerç la Comunitat Valenciana (PATSECOVA)

07 Mar 2023
Es modifiquen determinats articles de la normativa del Pla d'acció territorial sectorial del comerç la Comunitat Valenciana (PATSECOVA) aprovat per Decret 215/2020, de 29 de desembre, del Consell.

Article únic S’aprova la modificació dels articles 38, 39, 45 i 46 de l’annex I (Normativa del Pla d’acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana), del Decret 215/2020, de 29 de desembre, del Consell.

+Info