Notícies:Projecte Xarxa AODL

MISLATA_Convocatòria Ajudes Parèntesis PLA RESISTIR 2021

22 feb 2021
Termini de presentació de sol•licituds del 23/02/2021 al 04/03/2021

 

El BOP num 35/22.02.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Mislata sobre concessió d'ajudes del Pla Resistir - Ajudes Parèntesis.

La concessió de l'ajuda es tramitarà mitjançant el procediment de concessió directa fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria, establint-se com a criteri de valoració la data i hora d'entrada que figuren registrades en la sol•licitud, reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria.

Termini de presentació de les sol•licituds.

El termini de presentació de sol•licituds serà de 10 dies naturals, a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província

+Info Bases Reguladores>>>>