Notícies:Projecte Xarxa AODL

MASSANASSA_Ajudes Parèntesis PLA RESISTIR

24 feb 2021
Presentació de sol•licituds a partir del 17 de febrer fins 16 de març 2021

El BOP num 38/25.02.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Massanassa sobre extracte de la resolució d'Alcaldia de data 16 de febrer de 2021 per la qual es convoquen les Ajudes Parèntesis per als sectors més afectats per la pandèmia en el municipi.

Aquestes ajudes es dirigeixen a empreses i autònoms, inclosos en aquest annex, amb menys de 10 treballadors. La quantitat serà de 2.000 euros per sol•licitant més 200 euros addicionals per cada treballador d'alta a data 31 de desembre de 2020.

Les ajudes se sol•licitaran preferentment a través de la seu electrònica o en el registre general de l'ajuntament (amb cita prèvia) des del 17 de febrer de 2021. La data de finalització serà de 20 dies hàbils des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (encara per determinar mancant la seua publicació).

Els beneficiaris hauran de presentar despeses de l'activitat des de l'1 d'abril de 2020 per valor de l'import sol•licitat mitjançant factures i justificants d'abonament corresponents.

Descàrrega a Guia explicativa ajudes>>>>
Descàrrega Guia tràmit Seu electrònica>>>
Descàrrega Sol•licitud de l'Ajuda >>>>