Notícies:Red ADL Valencia

LABORA_2a Ampliació i distribució de l'import global màxim de la Convocatòria 2021 Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables (AVALEM EXPERIÈNCIA)

25 nov 2021
Després d'aquest increment, l'import global ascendeix a 25.050.000 euros

 

El DOGV num 9223/25.11.2021 ha publicat la RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa per segona vegada i es distribueix l'import global màxim establit en la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2021, el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA).

Mitjançant la qual:

  • S'incrementa l'import de la dotació establida en la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2021, el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, (AVALEM EXPERIÈNCIA), amb càrrec al capítol 4, codi de línia S7979000, del subprograma 322.51, Foment d'Ocupació, fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal, segons el següent nivell de detall:
  Alacant Castelló València
Dotació actual (€) 9.578.250 2.243.250 10.678.500
Increment (€) 1.085.535 254.235 1.210.230
Dotació final 10.663.785 2.497.485 11.888.730

Després d'aquest increment, l'import global màxim per al finançament d'aquestes subvencions ascendeix a 25.050.000 euros.