Notícies:Red ADL Valencia

La Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida s'obri a les empreses

06 abr 2021
Presta un servici gratuït a les empreses d'assesorament, informació, orientació i formació especialitzada en matèria de gènere

Un nou recurs a dispocisició de les empreses de la comarca:

-Incorporació de la perspectiva de gènere, normatives i clàusules d'igualtat a la filosofia de les empreses.

-Assessorament en Plans d'Igualtat en Empreses de la Comunitat Valenciana (diagnosis de partida,elaboració d'informes tècnics i DAFO, disseny i desenvolupament de mesures per la implantació,l'obtenció del segell 'Fem empresa. Iguals en oportunitats” i les seues avaluacions).

- Protocols de selecció de personal i promoció interna.

- Confecció de guies de corresponsabilitat i mesures de conciliació.

- Protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe.

- Revisió i implantació d'un llenguatge i imatge no sexistes.

-Informació i referències de professionals especialitzades de l'àmbit de la igualtat.

-Formació especialitzada a empreses i entitats

-Informació i assessorament a dones (recursos, serveis, formació, orientació sociolaboral, itinerarisprofessionals, normativa de l'àmbit de la igualtat, creació d'empreses, foment de l'associacionisme,accions de sensibilització i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

 

Informació de contacte:

Av. Sant Francesc, 8, 3ª, 6

igualtat@mancovall.com

www.igualtat.mancovall.com

Telèfon: 635039912