Notícies:Projecte Xarxa AODL

La Diputació de València convoca el Pla d'Ocupació per ajuntaments 2017-2018

23 nov 2017
El programa, amb una dotació de 7,3 milions d'euros, facilitarà la creació als municipis d'uns 1.000 llocs de treball per a que demandants d'ocupació majors de 55 anys recuperen les seues expectatives de jubilació

Les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) a nivell autonòmic i del Servei d'Ocupació Pública Estatal (SEPE) en l'àmbit provincial demostren que el col·lectiu de persones majors de 55 anys ha resultat especialment castigat per la crisi, lligat a l'atur de llarga durada i vulnerable en la fase prèvia a una jubilació en la qual poden veure clarament minorada la quantia de la seua pensió.

Aquestes dades parlen de 58.800 aturats majors de 55 anys a la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre de 2017, segons l’EPA. Però l'alarmant és l'evolució de la població aturada major de 55 anys en l'última dècada, amb un increment del 80% entre 2007 i 2016. A nivell provincial, les dades del SEPE confirmen la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu. Aquí la franja d'edat s'amplia i ens deixa 101.115 persones demandants d'ocupació en la província de València amb una edat superior als 44 anys.

Aquesta anàlisi de la situació laboral de les valencianes i valencians ha portat a la Diputació a dirigir el Pla d'Ocupació 2017-18 a aquestes persones majors de 55 anys, amb l'objectiu d'alleujar la seua delicada situació laboral en vistes a la jubilació.

El criteri a l'hora de distribuir els 7,3 milions d'euros entre els ajuntaments és el nombre de persones aturades que té cada municipi. L'aportació de la Diputació es farà efectiva en dues convocatòries, una de 3.650.000 euros a la fi d'enguany i una altra de la mateixa quantia en el primer trimestre de 2018.

Autonomia dels ajuntaments

S'estima que el Pla de la Diputació facilitarà la creació d'un miler de llocs de treball per a majors de 55 anys en els municipis valencians, en funció de la durada i la categoria professional dels llocs de treball que habiliten els ajuntaments.

L'autonomia municipal torna a ser l'eix de la gestió de la Diputació, que situa com a beneficiaris d'aquest pla als ajuntaments de la província, que podran recórrer a borses pròpies o al Servef per a cobrir aquests llocs de treball, la durada dels quals i categoria definiran ells mateixos, dins dels mínims fixats per la corporació en les bases del pla, com són contractes d'un mínim de 3 mesos, 30 hores setmanals i salari mínim interprofessional.

+info: http://dival.es/sala-prensa/content/la-diputacio-facilitara-la-creacio-de-1000-llocs-de-treball-persones-majors-de-55-anys i BOP 24/11/17