Notícies:Red ADL Valencia

IVF_Publicada correcció errors de la modificació línia de finançament bonificat «Renàixer».

13 ene 2022
Consistents en l'absència de la modificació d'un article de l'annex únic

 

El num 9255/13.01.2022 ha publicat la CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 23 de desembre de 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la línia de finançament bonificat «Renàixer»

Mitjançant la qual, l'article 14.quater.3.d de la convocatòria de finançament bonificat «Renàixer» quedarà redactat com segueix:

«d. Les ajudes es concedeixen, a tot tardar, el 30 de juny de 2022.»

+Info>>>>