Notícies:Projecte Xarxa AODL

IVACE_Modificació data venciment quota préstecs bonificats

29 jun 2020
Es trasllada al 30 de juliol el pagament de quota d'amortització de març i abril de diversos prèstecs bonificats

 

El DOGV num 8845/29.06.2020 ha publicat les següents resolucions de l'IVACE:

 

  1. RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica la data de venciment de la quota del préstec bonificat corresponent al 30 d'abril de 2020 de la convocatòria d'ajudes destinades al foment d'instal•lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, en el marc del fons de promoció previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017
  2. RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica la data de venciment de la quota del préstec bonificat corresponent al 30 d'abril de 2020 de la convocatòria d'ajudes destinades al foment d'instal•lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, en el marc del fons de promoció previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, per al primer semestre del 2018
  3. RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica la data de venciment de la quota del préstec bonificat corresponent al 30 de març de 2020 de la convocatòria d'instruments financers del Pla de modernització industrial per a l'exercici 2015.
  4. RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica la data de venciment de la quota del préstec bonificat corresponent al 30 de març de 2020 de la convocatòria d'instruments financers per a projectes d'I+D PIME per a l'exercici 2015.
  5. RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica la data de venciment de la quota del préstec bonificat corresponent al 30 de març de 2020 de la convocatòria d'instruments financers per a projectes de creació d'empreses de base tecnològica per a l'exercici 2015.
  6. RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica la data de venciment de la quota del préstec bonificat corresponent al 31 de març de 2020 de la convocatòria d'instruments financers per a projectes d'I+D d'empreses en col•laboració amb universitats per a l'exercici 2015.
  7. RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2020, de la directora adjunta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i directora general d'Internacionalització, per la qual es modifica la data de venciment de la quota del préstec bonificat corresponent al 30 d'abril de 2020 de la convocatòria d'ajudes reembossables per a la posada en marxa dels plans de promoció internacional de les pimes de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017.
  8. RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2020, de la directora adjunta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i directora general d'Internacionalització, per la qual es modifica la data de venciment de la quota del préstec bonificat corresponent al 30 d'abril de 2020 de la convocatòria d'ajudes reembossables per a la posada en marxa dels plans de promoció internacional de les pimes de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.

En la qual es trasllada al 30 de juliol de 2020 el pagament de la quota d'amortització corresponent a les anteriors convocatòries.