Notícies:Red ADL Valencia

Acelera pyme. Integració de dades: aprofita al màxim les dades del teu negoci amb el Kit Digital

17 mar 2023
Tant les pimes com autònoms tracten amb una gran quantitat de dades en el seu dia a dia. Un exemple d'això són les bases de dades de clients, mètriques d'accions de màrqueting, o llistats de possibles clients potencials. Sabies que el Kit Digital t'ofereix una solució per a integrar-los en un mateix sistema? Et comptem tots els detalls ací!

Què és la integració de dades?

L'ús de les dades és essencial per a optimitzar la presa de decisions empresarials. Un exemple d'aquesta mena d'informació pot ser: quant es gasten de mitjana els nostres clients en el nostre negoci, qui són les persones propenses a comprar el nostre producte, a qui hem impactat amb una campanya d'email màrqueting i quins han sigut els seus resultats.

No obstant això, per a poder utilitzar-la estratègicament és imprescindible agrupar-los d'una manera simple i esquematitzada. Per això, la integració de dades consisteix a reunir dades de diferents fonts amb l'objectiu d'obtindre una vista unificada i valuosa. És a dir, és el procés que permet combinar dades heterogènies de diferents fonts en la forma i estructura d'una única aplicació. D'aquesta manera, podràs prendre millors decisions, i de manera més àgil.

Aquesta tècnica s'implementa generalment mitjançant un programari especialitzat que emmagatzema dades tant de recursos interns com externs. Per a això, les dades es extrauen, es combinen, i es representen de forma unificada. No obstant això, a mitjana que les organitzacions augmenten la quantitat de dades emmagatzemades, es complica la tasca d'accedir a ells per la qual cosa és imprescindible crear una ruta definida per a la seua correcta integració.

 

Avantatges de la integració de dades

Ara més que mai, les pimes, autònoms i emprenedors necessiten entendre als consumidors per a poder satisfer les seues necessitats. Gràcies a la recopilació de dades, es pot estudiar en profunditat les inquietuds i necessitats dels nostres clients. En integrar dades en les teues estratègies, podràs obtindre conclusions, així com mantindre't al dia sobre les tendències del mercat.

Entre els avantatges de la integració de dades, destaquen:

1. Maximitza el valor de les dades


Unificar les dades en diferents canals permet maximitzar el seu potencial, garantint que les persones que necessiten consultar-los el puguen fer d'una forma més estructurada i visual.

2. Aporta una vista completa del negoci


Incloent una imatge completa del rendiment de l'empresa, així com dels processos. Gràcies al fàcil accés a les dades empresarials també es poden reduir el nombre d'errors comesos.

3. Accés ràpid i segur a l'emmagatzematges de dades


Amb la integració d'un sistema de dades efectiu i connexions transparents, sempre que ho desitges podràs accedir a les teues dades de la teua pime de manera segura i accessible.

4. Millora d'experiències per a clients i proveïdors


Gràcies a un bon emmagatzematge i gestió de les dades, també podràs anticipar-te a les necessitats del teu públic objectiu. Per exemple, en un entorn de comercialització, podràs realitzar comandes als teus proveïdors anticipant-te a les necessitats de reposicions d'inventari.

Elaborar una estratègia d'integració de dades pot contribuir a aconseguir l'èxit empresarial. No obstant això, en unes certes situacions, la integració de dades pot plantejar uns certs reptes. Te'ls expliquem a continuació!

 

Desafiaments de la integració de dades

El major desafiament que ens podem trobar en integrar dades són les dificultats a l'hora de vincular un conjunt divers de sistemes en únic sistema, donant lloc a:

  1. Dades obsoletes o de baixa qualitat: per a evitar recopilar dades obsoletes, duplicats, insuficients o inexactes, és imprescindible establir estàndards per a l'entrada i el manteniment de les dades. D'aquesta manera, s'organitzaran les dades incoherents per a eliminar-los correctament.
  2. Formats i orígens dispars: tenint en compte el nombre d'equips i el nombre d'eines utilitzades, és possible que hi haja disparitats en el format de les dades.
  3. Difícil accés a les dades: quan el nombre de dades és elevat i no estan organitzats, és difícil accedir a ells. Conseqüentment, això afecta a la productivitat, ja que és possible que hi haja grups de dades inaccessibles.
  4. Elecció incorrecta de programari: finalment, pot ser que estigues utilitzant el programari incorrecte. És necessari conéixer quina és la solució correcta per a la integració adequada de les teues dades.


Una vegada vistos els desafiaments i els avantatges de la integració de dades és important conéixer els seus usos.

 

Per a què s'usa la integració de dades?

Dins dels usos més comuns de la integració de dades estan:

  1. Emmagatzematge de dades: reuneix informació de diferents fonts en un magatzem de dades amb l'objectiu d'utilitzar-los per a fins empresarials com per exemple campanyes de màrqueting o una base de dades de proveïdors.
  2. IoT (Internet de les coses): ajuda a recopilar dades de diverses fonts de IoT (impressora, rellotge intel·ligent, endoll intel·ligent, entre altres) en un sol lloc per a obtindre valor d'ells.
  3. Màrqueting: es traslladen dades de màrqueting (estadístiques web, xarxes socials, informació demogràfica…) en un mateix lloc per a analitzar-los i poder emprar campanyes i accions més eficientment.


Cerques integrar les teues dades d'una manera més eficient? Gràcies al Programa Kit Digital, podràs explorar eines de Bussiness Intelligence com Power BI de Microsoft i aplicar aquestes solucions en la teua pime.

Si eres autònom, no dubtes a contactar-nos per a informar-te sobre la sol·licitud del bo digital i gaudir dels seus avantatges!