Notícies:Red ADL Valencia

Instruccions per a utilitzar en el procediment extraordinari de finançament per a la cancel·lació d'obligacions pendents de pagament de determinades entitats locals

12 ene 2022
Instruccions relatives al calendari, actuacions, contingut dels plans d'ajust, i de la seua revisió, i dels models per a utilitzar en el procediment extraordinari de finançament per a la cancel·lació d'obligacions pendents de pagament de determinades entitats locals.

La Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local ha aprovat:

Apartat 1. Calendari per al compliment de les obligacions de subministrament d'informació i consulta de les obligacions pendents de pagament de les entitats locals.

Apartat 2. Calendari per a l'emissió de certificats individuals pels interventors locals i per a la remissió de la informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Apartat 3. Calendari per a la presentació, revisió i modificació dels plans d'ajust.

Apartat 4. Contingut dels plans d'ajust i instruccions per a la seua revisió.

Apartat 5. Calendari per a la formalització de préstecs amb el Fons de Finançament a Entitats Locals

+Info