Notícies:Red ADL Valencia

Increment de la quantia del crèdit disponible per a la convocatòria d'ajudes per a inversions de pimes industrials.

13 sep 2021
S'incrementa determinada quantia del crèdit disponible per a la convocatòria d'ajudes per a inversions de pimes industrials.

Atés que ja es troba disponible el crèdit d’1.883.376,39 euros en la línia S0360, incrementar en aquest import la reserva de crèdit prevista inicialment en la citada línia, en l’expedient comptable núm. 20210008928, corresponent a la Resolució de 5 de febrer de 2021, per la qual es va efectuar la convocatòria, per a l’exercici 2021, d’ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre-pedra natural i àrids, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatges, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la quarta fase d’implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

Codi línia Expedient comptable  Import a incrementar 
S0360 20210008928 1.883.376,39 euros

+Info